Jesteśmy liderem polskiego sektora bankowego

W 2021 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała rekordowe wyniki. Zysk netto osiągnął najwyższą wartość w ponad 100-letniej historii spółki a także w historii sektora bankowego w Polsce. Wyniósł 4,9 mld zł i był o ponad 20% wyższy niż przed pandemią. Dynamiczny wzrost finansowania Klientów spowodował, że aktywa Grupy wzrosły do 418 mld zł a rentowność mierzona zwrotem z kapitału wyniosła 12,1%. Zwiększenie dochodów i kontrola kosztów pozwoliły na obniżenie wskaźnika C/I do 40,6% natomiast koszt ryzyka uległ dalszej poprawie do poziomu 55 pb.

Więcej
logo
Raport Roczny
2021
12,1%
Zwrot z kapitału własnego
2,7%
Marża odsetkowa
40,6%
Koszty do dochodów
18,2%
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR)
1,83 zł
Dywidenda na akcję
55 pb
Koszt ryzyka

63%
zysku netto sektora bankowego

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała rekordowe zyski. Zysk netto w 2021 r. wyniósł 4,9 mld zł i był o ponad 20 % wyższy niż przed pandemią. Jest on 2 razy wyższy niż zysk netto następnego w kolejności konkurenta.

16%
udziału w aktywach sektora

Aktywa Grupy PKO Banku Polskiego na koniec 2021 r. wyniosły ponad 418 mld zł, rosnąc od początku roku o 44 mld zł. Bank umocnił pozycję największej instytucji finansowej w polskim sektorze bankowym.

17%
udziału w rynku kredytowym

Na koniec 2021 r. wartość finansowania udzielonego Klientom przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego wyniosła 234 mld zł, rosnąc o 12 mld zł w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku. Odnotowaliśmy wzrost zarówno w segmencie detalicznym jak również w segmencie Klientów korporacyjnych oraz firm i przedsiębiorstw.

18%
udziału w rynku depozytów

Wzrost depozytów o 40 mld zł r/r do 322 mld zł wyrazem zaufania Klientów i siły marki.

Bank powrócił do wzrostu wyniku na działalności biznesowej, który wyniósł 15,2 mld zł i był o 3,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Rekordowy zysk został wypracowany także dzięki utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) dla Grupy znajdował się na bardzo dobrym poziomie 40,6 proc. Wyniki Banku wspierał także spadający koszt ryzyka, który w 2021 r. wyniósł 0,55 proc. i był poniżej poziomów założonych w obowiązującej strategii Banku. Wraz z silną pozycją kapitałową i wynikami europejskich stress-testów, które potwierdziły, że PKO Bank Polski jest jednym z najodporniejszych na zawirowania banków w Europie, pokazuje on, że możliwe jest pogodzenie dynamicznego i odpowiedzialnego rozwoju działalności biznesowej.

W swoich działaniach, oprócz dbałości o wyniki i stabilność, PKO Bank Polski kieruje się także zasadą zrównoważonego rozwoju oraz przywiązuje dużą wagę do sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych. W 2021 r. Bank przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Zobowiązał się m.in. do wyeliminowania do 2030 r. ekspozycji na sektor wydobywczy węgla, do kontynuowania zwiększania zielonego finansowania oraz do dalszego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Spółka będzie kontynuowała pracę nad kolejnymi wskaźnikami i celami niefinansowymi związanymi z obszarem ESG, a wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem szerzej uwzględni w swojej kolejnej strategii.

Iwona Duda,
Prezes Zarządu Banku

Rozwój technologiczny wspierający zarządzanie finansami

Sztuczna inteligencja (AI) jest coraz szerzej wykorzystywana w codziennej działalności Banku. Przetwarzanie języka naturalnego i wizja komputerowa to tylko niektóre z rozwiązań AI, które wdrażamy. Sztuczną inteligencję wykorzystują m.in. voiceboty wspierające pracę bankowej infolinii oraz asystent głosowy w IKO. Voicebot odbiera wszystkie połączenia na infolinii Banku, a łączna liczba rozmów ze wszystkimi 12 voicebotami przekroczyła 9 mln. AI pomaga także w miękkiej windykacji, procesach sprzedażowych, weryfikacji autentyczność dowodów osobistych, analizie opinii o aplikacji IKO w sklepie Play i App Store oraz o oddziałach w mapach Google. AI potrafi również dokonywać ekstrakcji informacji ze skanów dokumentów. Zwiększanie liczby w pełni cyfrowych procesów będzie sprzyjać rozwojowi Banku autonomicznego w kolejnych latach.

Więcej

Dostęp do nowoczesnej infrastruktury chmurowej przyspiesza naszą transformację cyfrową. Pierwsze rozwiązania chmurowe już wspierają pracowników i Klientów Banku. Wdrożyliśmy je przy udziale globalnych dostawców chmurowych oraz Operatora Chmury Krajowej. W ramach budowania Stanowiska Przyszłości, przenieśliśmy do chmury 12 tys. terminali, na których pracują doradcy w tysiącu oddziałów. Klienci Banku mogą korzystać z nowej usługi Wideodoradcy, która również powstała przy wykorzystaniu chmury. W najbliższych latach będziemy w coraz większym stopniu wykorzystywał przetwarzanie danych w chmurze. Najpóźniej za trzy lata kluczowe biznesowe systemy IT Banku będą działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową.

Więcej

Konsekwentnie rozwijamy usługi oferowane zdalnie. W taki sposób z usług Banku korzysta już 3/4 Klientów, a udział kanałów cyfrowych w sprzedaży pożyczek gotówkowych wyniósł aż 78% w 2021 r. Dostarczamy Klientom nowe narzędzia zdalnego bankowania na najwyższym poziomie technologicznym i użytkowym. Umożliwiliśmy m.in. składanie wniosku o kredyt hipoteczny w serwisie transakcyjnym, a także płatności zbliżeniowe Blikiem. Zdalne korzystanie z usług Banku wspierają konsekwentnie rozwijane usługi dodatkowe. Za pośrednictwem platformy Automarket Klienci mogą kupić sprawdzone technicznie i objęte gwarancją samochody. W 2021 r., 80% pojazdów zostało sprzedanych z wykorzystaniem produktu finansowego Grupy Kapitałowej Banku.

Więcej
78%
Udział kanałów cyfrowych w sprzedaży pożyczek gotówkowych
9 mln
Łączna liczba rozmów z 12 voicebotami Banku
12 tys.
Terminali, na których pracują doradcy przeniesionych do chmury

Lider rozwiązań mobilnych

IKO jest najpopularniejszą na rynku i najlepiej ocenianą mobilną aplikacją bankową w Polsce. Średnia ocena to 4,8. Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 6,1 mln (+18% r/r). Od momentu uruchomienia aplikacji, w marcu 2013 r., Klienci logowali się do niej ponad 4,4 mld razy, z czego w 2021 r. blisko 1,5 mld razy.

Więcej

Lider rozwiązań mobilnych

IKO ciągle się rozwija i zgodnie z oczekiwaniami Klientów jest wzbogacana o nowe funkcje, zgodnie z oczekiwaniami Klientów. Każdego miesiąca sztuczna inteligencja pomaga analizować dziesiątki tysięcy opinii użytkowników IKO.

Oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania na rynku, m.in. asystenta głosowego w IKO, otwieranie konta „na selfie” czy wykorzystanie biometrii przy potwierdzaniu operacji bankowych.

Więcej

Lider rozwiązań mobilnych

IKO plasuje PKO Bank Polski na pozycji lidera wśród banków pod względem liczby transakcji. Liczba transakcji w IKO, od początku istnienia aplikacji do końca 2021 r., przekroczyła 1 mld. W samym 2021 r. było to 468 mln transakcji (+55% r/r). Klienci chętnie korzystają także z transakcji za pomocą BLIK. W 2021 r. wprowadziliśmy możliwość płatności zbliżeniowych BLIKIEM. Liczba transakcji wykonanych za pomocą BLIKA zbliżeniowego w aplikacji IKO wyniosła blisko 900 tys.

Więcej
Ponad
6,1 mln
aktywnych aplikacji IKO
4,5 mln
aktywnych użytkowników
468 mln
transakcji
w IKO i BLIK

PRZYJĘCIE CELÓW
NIEFINANSOWYCH

Nasze cele biznesowe chcemy osiągnąć w taki sposób, aby wpływ działalności operacyjnej i produktowej na zmiany klimatyczne był jak najmniejszy. Z uwagą śledzimy informacje o zmianach klimatycznych, które wynikają z działalności człowieka i jesteśmy świadomi odpowiedzialności, która ciąży na przedsiębiorstwach w zakresie przestrzegania zobowiązań zapisanych w Porozumieniu Paryskim.

W 2021 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku przyjęły do realizacji wskaźniki w obszarze ESG i włączyły je do celów niefinansowych Banku na kolejne lata.

W 2021 r. wyraźnie zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych o 61,8% w stosunku do 2019 r. Zmniejszyliśmy ekspozycję na sektor wydobywczy węgla do 0,13% aktywów ogółem a finansowanie udzielone na projekty „zielone” wzrosło o 83% r/r. Dzięki czemu wartość zaangażowania w zielone finansowanie w 2021 r. była o 3,5 razy wyższa niż w finansowanie wysokoemisyjne.

Więcej

Zielone produkty

Oferujemy coraz więcej produktów wspierających ochronę środowiska.

W ofercie Banku dostępna jest m.in. zielona hipoteka, dzięki której Klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej, kredyt termomodernizacyjny czy ekopożyczka na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych oraz innych urządzeń i pojazdów ekologicznych.

Klientom korporacyjnym oferujemy gwarancje Biznesmax z BGK, które mogą służyć do zabezpieczania kredytów na ekoninwestycje. W ofercie PKO TFI znajduje się fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny”, a w ofercie PKO Leasing pożyczka na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych.

Więcej

Zrównoważony rozwój

Ocena czynników ESG nabiera coraz większego znaczenia. Nierozpoznana ryzyko ESG Klienta może stać się ryzykiem kredytowym Banku. Dlatego zaktualizowaliśmy odpowiednie polityki sektorowe i proces identyfikacji ryzyk.

Od 2021 r. Bank każdorazowo ocenia wpływ czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem na zdolność kredytową Klienta. W ocenie czynników ESG Bank uwzględnia m.in. ryzyko zmiany klimatu i wpływu na działalność Klienta, możliwy wpływ Klienta na zmianę klimatu, czynniki związane z kapitałem ludzkim czy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz czynniki związane z aspektami zarządzania, w tym kulturą organizacji i nadzorem wewnętrznym.

Aby sukcesywnie zwiększać udział w finansowaniu OZE i stopniowo zmieniać strukturę portfela kredytowego poprzez ograniczanie zaangażowania w transakcje oparte na węglu, przyjęliśmy polityki finansowania sektora OZE, sektora energii wysokoemisyjnej oraz sektora chemii, ropy i gazu.

Przeprowadziliśmy ankiety ESG wśród naszych kluczowych dostawców. Wnioski z ankiet wykorzystaliśmy przy aktualizacji polityki zakupowej, posłużą one również do przygotowania Kodeksu Etyki Dostawcy.

Więcej

Wyniki wyszukiwania: